Projekční činnost:

 • Vypracování odborných studií
 • Vypracování studie proveditelnosti záměru
 • Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Projektové dokumentace pro povolení (ohlášení) stavby či změny stavby před dokončením
 • Projektové dokumentace pro realizaci stavby
 • Projektové dokumentace pro výběr dodavatele - tendr
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Zadávací dokumentace a technické specifikace veřejné zakázky
 • Zadávací dokumentace a technické specifikace pro žádost o dotace
 • Poradenství při výběru dodavatele - vyhodnocení tendru

 

Doprovodná činnost:

 

 • Vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení, zastoupení stavebníka na úřadech a zajištění stanovisek dotčených orgánů
 • Autorský dozor a technický dozor investora
 • Vypracování odborných posudků
  Vypracování stavebních rozpočtů, ekonomických studií a rozvah
 • Zpracování dokumentací stávajících objektů