2010

Zateplení RD - Maršálek, Kyzlířov

 • datum zhotovení PD: 2010
 • stupeň/účel PD: kompletní vyřízení žádosti o dotaci z programu Zelená Úsporám včetně PD a tepelně-technického výpočtu
 • investor: p.Maršálek
 • technický popis: výměna výplní otvorů, KZS fasády, zateplení střechy
 • účel budovy: RD

Zateplení RD - manž.Kleinovi, Suchdol nad Odrou

 • datum zhotovení PD: 2010
 • stupeň/účel PD: kompletní vyřízení žádosti o dotaci z programu Zelená Úsporám včetně PD a tepelně-technického výpočtu
 • investor: Vl.Klein a Z.Kleinová
 • technický popis: výměna výplní otvorů, KZS fasády, zateplení střechy
 • účel budovy: RD

Výměna topného zdroje RD - Juchelka, Odry

 • datum zhotovení PD: 2010
 • stupeň/účel PD: kompletní vyřízení žádosti o dotaci z programu Zelená Úsporám včetně PD a tepelně-technického výpočtu
 • investor: Kamil Juchelka
 • technický popis: návrh výměny kotle za nízkoemisní zdroj tepla
 • účel budovy: RD

Zateplení RD - G.M.Boot, Kunín

 • datum zhotovení PD: 2010
 • stupeň/účel PD: kompletní vyřízení žádosti o dotaci z programu Zelená Úsporám včetně PD a tepelně-technického výpočtu
 • investor: G.M.Boot
 • technický popis: KZS fasády, solárně-termické kolektory pro přípravu TUV
 • účel budovy: RD

Solární vytápění RD - č.p.22, Suchdol nad Odrou

 • datum zhotovení PD: 2010
 • stupeň/účel PD: kompletní vyřízení žádosti o dotaci z programu Zelená Úsporám včetně PD a tepelně-technického výpočtu
 • investor: Ing.Karel Černoc
 • technický popis: návrh solárně-termické podpory vytápění a ohřevu TUV
 • účel budovy: RD

Zateplení RD - M.Buksa, Suchdol nad Odrou

 • datum zhotovení PD: 2010
 • stupeň/účel PD: kompletní vyřízení žádosti o dotaci z programu Zelená Úsporám včetně PD a tepelně-technického výpočtu
 • investor: Z.Bardoň
 • technický popis: KZS části fasády
 • účel budovy: RD

Zateplení RD - p.Bartoš, Kunín

 • datum zhotovení PD: 2010
 • stupeň/účel PD: kompletní vyřízení žádosti o dotaci z programu Zelená Úsporám včetně PD a tepelně-technického výpočtu
 • investor: p.Bartoš
 • technický popis: výměna výplní otvorů, KZS fasády, zateplení střechy, zateplení podlah
 • účel budovy: RD

Zateplení RD - Z.Bardoň, Suchdol nad Odrou

 • datum zhotovení PD: 2010
 • stupeň/účel PD: kompletní vyřízení žádosti o dotaci z programu Zelená Úsporám včetně PD a tepelně-technického výpočtu
 • investor: Z.Bardoň
 • technický popis: výměna výplní otvorů, KZS fasády, zateplení střechy
 • účel budovy: RD

Zateplení RD Šajer - Bílovec

 • datum zhotovení PD: 2010
 • stupeň/účel PD: kompletní vyřízení žádosti o dotaci z programu Zelená Úsporám včetně PD a tepelně-technického výpočtu
 • investor: p.Šajer
 • technický popis: zateplení střechy a výměna výplní otvorů
 • účel budovy: RD

Přestavba AB bývalého JZD Bochovice na ubytovnu hotelového typu

 • datum zhotovení PD: 2010-2011
 • stupeň/účel PD: DSP
 • investor: Jiří Čejka
 • technický popis: stavební úprava vnitřní dispozice, provedení nových pokojů včetně sociálního zařízení, společenských a technických místností, vyřešení bezbariérovosti objektu
 • účel budovy: penzión

Demolice bývalého vepřína JZD Bolatice

 • datum zhotovení PD: 2010
 • stupeň/účel PD: DOS
 • investor: BPS Bolatice s.r.o.
 • dokumentace bouracích prací zděné budovy
 • účel budovy: budova pro živočišnou výrobu

Zateplení a stavební úpravy admin.budovy fy.GEREO v Šenově u NJ

 • datum zhotovení PD: 2010-2011
 • stupeň/účel PD: DSP, DUR
 • investor: Gereo s.r.o.
 • technický popis: návrh zateplení střechy nadkrokevním zateplovacím systémem, návrh zateplení fasády, návrh venkovního proskleného schodiště, návrh optimalizace topení
 • účel budovy: administrativní budova